06/27

2008-06-27 [00:28] 

det är stora ord och salt
det är du och jag och allt
vi gör sönder och gör om
säger: aldrig bli som dom
och pratar 6 timmar i sträck
men hade helst haft sex
i 6 timmar i sträck